Φινλανδικά Συστήματα Διαχείρισης Απορριμμάτων

finncont-wakka-2021-01

Λίγα λόγια για τα Φινλανδικά Συστήματα Διαχείρισης Απορριμμάτων

– Τα φινλανδικά Συστήματα Διαχείρισης  Απορριμμάτων  αποτελούν μια καθαρή, οικονομική, ασφαλή  και φιλική λύση για το περιβάλλον για τη συλλογή των απορριμμάτων .    Η γκάμα των προϊόντων μας είναι ευέλικτη και περιλαμβάνει κάδους υπόγειας συλλογής και κάδους επιφανείας.

– Προσφέρουν την καλύτερη λύση στην συλλογή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων (χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, γυαλί κλπ., οργανικά κ.α.

– Δημιουργήστε Σημεία Ανακύκλωσης και Γωνιές Ανακύκλωσης μέχρι και 6 ρεύματα και  τοποθετήστε τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας καθώς επίσης και τα αστικά οικιακά απορρίμματα.

– Δεν απαιτείται συχνή και καθημερινή αποκομιδή των απορριμμάτων λόγω της μεγάλης χωρητικότητας των κάδων, με αποτέλεσμα, την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων στην κυκλοφορία και  την περιβαλλοντική επιβάρυνση.  

– Το άδειασμα με τον γερανό είναι καθαρό και ασφαλές, αθόρυβο και εργονομικό, διατηρώντας το χώρο τακτοποιημένο. Το άδειασμα είναι εύκολο, γίνεται ακόμη και αν υπάρχουν παρκαρισμένα αυτοκίνητα μεταξύ κάδου και απορριμματοφόρου, ή και από περιφραγμένους χώρους. Το άδειασμα είναι ασφαλές για τους χρήστες και τους εργαζομένους.

– Είναι σχεδιασμένος να είναι απλός και εύχρηστος στη λειτουργία του, χωρίς πολύπλοκους μηχανισμούς και να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Μεγάλο πλεονέκτημα είναι  η απουσία οσμής, η ευκολία της χρήσης και της ασφάλειας.  

– Η Δομή του κάδου εμποδίζει τον αέρα  και  τα μικρά ζώα να διασκορπίσουν τα απορρίμματα γύρω του.

– ΟΙ κάδοι έχουν μακρά διάρκεια ζωής λόγω της ανθεκτικότητας των υλικών τα οποία εξασφαλίζουν αξιόπιστη λειτουργία για πολλές δεκαετίες. Σε μεγάλο βαθμό δεν απαιτείται  συντήρηση και εάν χρειασθεί, είναι εύκολο ένα εξαρτήματα να αντικατασταθεί ή να επισκευαστεί.

– Η φυσική δροσιά του εδάφους επιβραδύνει τη ανάπτυξη βακτηρίων και ελαχιστοποιεί τις οσμές.

– Η βαρύτητα των απορριμμάτων συμπιέζει τα πιο κάτω απορρίμματα από το δικό τους βάρος και τα παλιά απόβλητα καλύπτονται πάντα από νέα.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  info@econord.co.gr