Η κατασκευή

ΞΥΛΙΝΕΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – Με ολόκληρους κορμούς δέντρων

Τεχνική Περιγραφή της Βασικής Κατασκευής της Κατοικίας