Προδιαγραφές

Κατεργασία - προδιαγραφές ποιότητας & σχεδιασμού Προέλευση των κορμών - Πιστοποιητικά ποιότητας

Οι Φινλανδικές κατοικίες της εταιρείας Pellopuu Oy, κατασκευάζονται από ολόκληρους κορμούς δέντρων που αναπτύσσονται στη βόρεια Φινλανδία στην περιοχή της Λαπωνίας, (Αρκτικός κύκλος)  σε ελεγχόμενα και πιστοποιημένα δάση. Η Pellopuu Oy (Punahonka – κόκκινο πεύκο) συμμετέχει στο πρόγραμμα για την προώθηση της δασικής πιστοποίησης P.E.F.C. (Programme for the Endorsement of Forest Certification) η ξυλεία που χρησιμοποιεί είναι πιστοποιημένη όπως και η εταιρεία είναι πιστοποιημένη για την κατεργασία όλων των τύπων κορμών και την κατασκευή κατοικιών, με ISO 9001 και με όλων των απαιτούμενων πιστοποιητικών.  

 

ΑΝΤΟΧΗ & ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΟΡΜΩΝ

 

     Ο ρυθμός ανάπτυξης των δέντρων που αναπτύσσονται γύρω από τον αρκτικό κύκλο, είναι πολύ αργός λόγω της ιδιαίτερα χαμηλής θερμοκρασίας και της περιορισμένης ηλιοφάνειας, έτσι ο χρόνος ανάπτυξης τους διαρκεί 100 – 120 χρόνια. Οι ιδιότητες που αποκτούν οι κορμοί είναι ιδιαίτερες, γίνονται πολύ συμπαγείς, σκληροί και έχουν πολύ χαμηλό συντελεστή θερμοπερατότητας, σε  περίπτωση φωτιάς καίγονται πολύ αργά και επιφανειακά.

Αντέχουν σε όλες τις καιρικές συνθήκες, σε όλες τις μηχανικές καταπονήσεις καθώς και στους σεισμούς. Λόγω αυτών των ιδιοτήτων που αποκτούν αυτά τα δέντρα, οι κορμοί τους θεωρούνται οι καταλληλότεροι για την κατασκευή κατοικιών.  

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 

     Η κατεργασία της ξυλείας γίνεται στο εργοστάσιο της Pellopuu. Αρχικά αφαιρείται μέρος της υγρασίας των κορμών για την προστασία τους από μικροοργανισμούς και μύκητες και στη συνέχεια γίνεται η διαμόρφωση τους.  Οι κορμοί κόβονται στο εργοστάσιο ανάλογα με το σχέδιο και στις διαστάσεις που θέλουμε όπου γίνονται οι αντίστοιχες εγκοπές για τη σύνδεση τους. Επιπροσθέτως γίνεται και η επεξεργασία Sinesto.  Η επεξεργασία SINESTO είναι ο  εμβαπτισμός των κορμών σε αντιμηκυτιακό υγρό (όχι τοξικό) για να προστατεύσει τους κορμούς για το διάστημα που μεσολαβή από τη παράδοση της ξυλείας  από το εργοστάσιο,  μέχρι τον τόπο ανέγερσης της κατοικίας και η δράση του διαρκεί 6 μήνες. Ο σχεδιασμός, η ποιότητα και  ο τρόπος κατασκευής γίνεται σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 5η σύνδεση των κορμών με τις εγκοπές, με τα συνδετικά καρφιά και τις ντίζες που δένονται  μεταξύ τους οι κορμοί, εξασφαλίζεται 100% η αντισεισμικότηταΈχουν μεγάλη αντοχή και διάρκεια ζωής, ο χρόνος εγγύησης που δίνει το εργοστάσιο για τους κορμούς είναι 300 χρόνια.

      Οι κορμοί αφού μεταφερθούν στον χώρο ανέγερσης, γίνεται η συναρμολόγηση τους σύμφωνα με τα σχέδια, είναι αριθμημένοι και κάθε κορμός παίρνει τη θέση του, στη συνέχεια κατασκευάζεται η στέγη, βιδώνονται οι πόρτες και τα παράθυρα τα οποία έρχονται έτοιμα με πόμολα, κλειδαριές, τζάμια και βαμμένα. Tα καλώδια περνούν μέσα από τους κορμούς (όπου έχει προβλεφθεί από το εργοστάσιο). Τα ζευκτά της στέγης, σε πολλές περιπτώσεις έρχονται έτοιμα από το εργοστάσιο και αφού κατασκευασθεί η υποδομήτοποθετείται το μονωτικό υλικό και το ασφαλτικό κεραμίδι.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

     Η συναρμολόγηση γίνεται γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια,  πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια του εργοστασίου και δεν απαιτείται μεγάλος αριθμός εργαζομένων.

     Για την τοποθέτηση της κατοικίας απαιτείται, οικοδομική άδεια και η βάση πάνω στην οποία θα τοποθετηθεί, δεν απαιτείται καμία άλλη οικοδομική εργασία. Επίσης ασφαλίζονται και δανειοδοτούνται όπως και οι συμβατικές κατοικίες.