ΞΥΛΙΝΕΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (Με ολόκληρους κορμούς δέντρων)

Ιστορική εξέλιξη

1β. Ιστορική Εξέλειξη

Το πρώτο υλικό που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος για να κατασκευάσει την κατοικία του ήταν το ξύλο, το οποίο μέχρι σήμερα αποτελεί βασικό στοιχείο δομής σε όλες τις κατασκευές. Το ξύλο έχει μεγάλη εφαρμογή στη διαμόρφωση τόσο των εξωτερικών χώρων ενός σπιτιού – πόρτες, παράθυρα, κάγκελα, – όσο και των εσωτερικών χώρων – δάπεδα, έπιπλα και έπιπλα κουζίνας, ψευδοροφές, χωρίσματα κλπ. Η μεγάλη αντοχή, η σχετικά εύκολη συντήρηση του και η ποικιλότητα των χρήσεων του, αποτελούν τις βασικές συνιστώσες οι οποίες χαρακτηρίζουν τη σπουδαιότητά του. Οι παλιές κατοικίες για παράδειγμα στις οποίες το ξύλο παίζει σημαντικό ρόλο στην όλη αρχιτεκτονική κατασκευή τους διατηρούνται σε καλή κατάσταση για εκατοντάδες χρόνια. Υπάρχουν κατασκευές από κορμούς δένδρων άνω των 1.000 ετών,  που σώζονται  μέχρι και σήμερα,  χιλιάδες χρόνια το ξύλινο σπίτι αποτελεί την βασική κατοικία για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

 

Η κατασκευή σπιτιών από κορμούς στη Φινλανδία έχει ξεκινήσει πολλούς αιώνες πριν. Οι νομάδες που ζούσαν στις νότιες ακτές του κόλπου της Φινλανδίας μετακινήθηκαν προς  τα βόρεια, στη σημερινή Φινλανδία. Σιγά – σιγά δημιουργήθηκε η ανάγκη για κατασκευή πιο μόνιμης και οργανωμένης κατοικίας. Οι πρώτες κατασκευές  χρησιμοποιήθηκαν για κατοικίες, για αποθήκευση ξυλείας και άλλων αγαθών.

 

Η γνώση που είχαν στις ξύλινες κατασκευές  βοήθησε στην ανάπτυξη και τη σταδιακή εξέλιξη των κτηρίων από κορμούς. Στην αρχή οι κατασκευές ήταν πολύ απλές με σχεδόν ακατέργαστους κορμούς και απλές συνδέσεις, γι΄αυτό το λόγο εσωτερικά επένδυαν τους τοίχους με σανίδες οι οποίες παράλληλα ενίσχυαν τα κτήρια. Αργότερα εξελίχθηκαν σε καλοσχηματισμένους ορθογώνιους ή στρογγυλούς κορμούς με εγκοπές για τη μεταξύ τους σύνδεση. Μέσα από τη  συνεχή εξέλιξη και αξιοποίηση των κορμών και με την πάροδο του χρόνου διαμορφώθηκε μεγάλη ποικιλία ξύλινων σπιτιών.

 

Η Φινλανδία είναι μια χώρα που τα 2/3 της καλύπτονται από δάση. Ο δασικός της τομέας εδώ και αρκετούς αιώνες παρουσιάζει συνεχή αναπτυξιακή πορεία. Τα έσοδα από την καλλιέργεια και εκμετάλλευση του ξύλου είναι από τα κυριότερα της χώρας.


Οι φινλανδοί αγαπούν πολύ τη φύση και έχουν μεγάλη ευαισθησία για το περιβάλλον, το δάσος για τους Φιλανδούς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ύπαρξής τους και είναι χαρακτηριστικό της ταυτότητας τους

Τα δέντρα που οι κορμοί τους προορίζονται για την κατασκευή κατοικιών,  καλλιεργούνται με αποκλειστικό στόχο την υλοτόμηση. Ο ορθολογικός  τρόπος εκμετάλλευσης των δασών συμβάλλει από τη μια πλευρά στην προστασία του περιβάλλοντος και από την άλλη στη ανάπτυξη και διατήρησή της δασικής καλλιέργειας, έτσι ώστε τα αποθέματα για υλοτόμηση να αυξάνουν συνεχώς.

 

Εδώ, πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι η εξέλιξη των γεωλογικών ερευνών έχει συμβάλει ώστε η αναδάσωση να γίνεται σε επιστημονικά επίπεδα, και συγχρόνως να αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι στην προστασία και ανάπτυξη των δασών.  

 

Η Φινλανδία έχει δεσμευτεί με διεθνείς συμφωνίες για την προστασία του δασικού της πλούτου, αλλά και για τη γενικότερη προστασία του περιβάλλοντος από τυχόν περιβαλλοντικές παρενέργειες της παραγωγικής διαδικασίας.

 

 Οι κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες είναι καθοριστικός παράγοντας για την ποιότητα του ξύλου, σημασία βεβαίως έχει και η επεξεργασία που γίνεται, όπως το φούρνισμα που έχει σκοπό την αφαίρεση μέρους της υγρασίας του για την αποφυγή ανάπτυξης μικροοργανισμών, σαράκι  κλπ. καθώς επίσης και η επιμελημένη κατεργασία του για να έχει τέλεια εφαρμογή στο στήσιμο.

Τα δέντρα που μεγαλώνουν στη βόρεια Φινλανδία σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες αποκτούν ιδιαίτερες ιδιότητες, το ξύλο γίνεται πιό συμπαγές και έχει  πολύ μεγάλη αντοχή. Οι κορμοί αυτοί θεωρούνται οι καταλληλότεροι για την κατασκευή σπιτιών,  γιατί έχουν μεγάλη αντοχή  σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και διατηρούνται σε άριστη κατάσταση για εκατοντάδες χρόνια.