Ιστορική εξέλιξη

Το πρώτο υλικό που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος για να κατασκευάσει την κατοικία του ήταν το ξύλο και το οποίο μέχρι σήμερα αποτελεί βασικό στοιχείο δομής σε όλες τις κατασκευές. Το ξύλο έχει μεγάλη εφαρμογή στη διαμόρφωση τόσο των εξωτερικών χώρων ενός σπιτιού - πόρτες, παράθυρα, κάγκελα, - όσο και των εσωτερικών χώρων - δάπεδα, έπιπλα και έπιπλα κουζίνας, ψευδοροφές, χωρίσματα κλπ. Η μεγάλη αντοχή, η σχετικά εύκολη συντήρηση του και η ποικιλότητα των χρήσεων του, αποτελούν τις βασικές συνιστώσες οι οποίες χαρακτηρίζουν τη σπουδαιότητά του. Οι παλιές κατοικίες για παράδειγμα στις οποίες το ξύλο παίζει σημαντικό ρόλο στην όλη αρχιτεκτονική κατασκευή τους διατηρούνται σε καλή κατάσταση για εκατοντάδες χρόνια. Υπάρχουν κατασκευές από κορμούς δένδρων άνω των 1000 ετών, που σώζονται  μέχρι σήμερα, χιλιάδες χρόνια το ξύλινο σπίτι αποτελεί την βασική κατοικία για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Η κατασκευή σπιτιών από κορμούς στη Φινλανδία έχει ξεκινήσει πολλούς αιώνες πριν. Οι νομάδες που ζούσαν στις νότιες ακτές του κόλπου της Φινλανδίας μετακινήθηκαν προς  τα βόρεια, στη σημερινή Φινλανδία. Σιγά - σιγά δημιουργήθηκε η ανάγκη για κατασκευή πιο μόνιμης και οργανωμένης κατοικίας. Οι πρώτες κατασκευές χρησιμοποιήθηκαν για κατοικίες, για αποθήκευση ξυλείας και άλλων αγαθών.

Η γνώση που είχαν στις ξύλινες κατασκευές  βοήθησε στην ανάπτυξη και τη σταδιακή εξέλιξη των κτηρίων από κορμούς. Στην αρχή οι κατασκευές ήταν πολύ απλές με σχεδόν ακατέργαστους κορμούς και απλές συνδέσεις, γι'αυτό το λόγο εσωτερικά επένδυαν τους τοίχους με σανίδες οι οποίες παράλληλα ενίσχυαν τα κτήρια. Αργότερα εξελίχθηκαν σε καλοσχηματισμένους ορθογώνιους ή στρογγυλούς κορμούς με εγκοπές για τη μεταξύ τους σύνδεση. Μέσα από τη  συνεχή εξέλιξη και αξιοποίηση των κορμών και με την πάροδο του χρόνου διαμορφώθηκε μεγάλη ποικιλία ξύλινων σπιτιών.

Η Φινλανδία είναι μια χώρα που τα 2/3 της καλύπτονται από δάση. Ο δασικός της τομέας εδώ και αρκετούς αιώνες παρουσιάζει συνεχή αναπτυξιακή πορεία. Τα έσοδα από την καλλιέργεια και εκμετάλλευση του ξύλου είναι από τα κυριότερα της χώρας. Οι φινλανδοί αγαπούν πολύ τη φύση και έχουν μεγάλη ευαισθησία για το περιβάλλον, το δάσος για τους Φιλανδούς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ύπαρξής τους και είναι χαρακτηριστικό της ταυτότητας τους.

Τα δέντρα που προορίζονται γι' αυτό το σκοπό καλλιεργούνται με αποκλειστικό στόχο την υλοτόμηση. Ο ορθολογικός  τρόπος εκμετάλλευσης των δασών συμβάλλει από τη μια πλευρά στην προστασία του περιβάλλοντος και από την άλλη στη ανάπτυξη και διατήρησή της δασικής καλλιέργειας, έτσι ώστε τα αποθέματα για υλοτόμηση συνεχώς να αυξάνουν.
Εδώ, πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι η εξέλιξη των γεωλογικών ερευνών έχει συμβάλει ώστε η αναδάσωση να γίνεται σε επιστημονικά επίπεδα, και συγχρόνως να αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι στην προστασία και ανάπτυξη των δασών.  

Η Φινλανδία έχει δεσμευτεί με διεθνείς συμφωνίες για την προστασία του δασικού της πλούτου, αλλά και για τη γενικότερη προστασία του περιβάλλοντος από τυχόν περιβαλλοντικές παρενέργειες της παραγωγικής διαδικασίας.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ

Το ξύλο στη Φινλανδία αποτελεί το βασικότερο υλικό για πολλές εφαρμογές, την κυριότερη εφαρμογή αποτελεί η κατοικία τους. Η τεχνογνωσία σχετικά με την κατασκευή ξύλινων σπιτιών που αναπτύχθηκε στη Φινλανδία είναι ίσως μοναδική. Τα γνωστά φινλανδικά σπίτια (Log houses) κατασκευάζονται από ολόκληρους κορμούς πεύκου, οι κορμοί μπορεί  είναι στρογγυλοί ή τετράγωνοι ολόσωμοι ή αντικολλητοί (συγκολλητοί), γνωστά επίσης  είναι  και τα Φινλανδικά σπίτια τύπου "Thermo timber wall", όπου η κατασκευή τους είναι βασισμένη σε πλαίσια με την ευρύτερη ονομασία "panels", τα οποία μπορούν να έχουν εμφάνιση κορμού τετραγωνικής ή στρογγυλής διατομής εσωτερικά ή εξωτερικά και μεταξύ τους παρεμβάλλεται μόνωση. Αυτοί είναι οι κυριότεροι τύποι των ξύλινων Φινλανδικών σπιτιών.
Σήμερα ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής κορμών για την κατασκευή εξοχικών αλλά και μόνιμων κατοικιών εξάγεται σε πολλές χώρες. Η Φινλανδία είναι η πρώτη χώρα στην εξαγωγή κορμών δένδρων.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ

Είναι αυτονόητο ότι, το υγιεινό περιβάλλον, η αντοχή, η άνεση και η θαλπωρή, πρέπει να είναι τα κριτήρια για την επιλογή της κατοικίας μας.

Το ξύλο είναι ζωντανός οργανισμός, φιλτράρει τον αέρα και ρυθμίζει την υγρασία μέσα στο σπίτι. Για το λόγο αυτό η  διαμονή σε  ξύλινο σπίτι είναι κατάλληλη ειδικά γι΄αυτούς που πάσχουν από ρευματισμούς, αρθριτικά, άσθμα  κλπ. που σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις συστήνεται από τούς γιατρούς η διαβίωση σε τέτοιο σπίτι  στα άτομα αυτά. Το ξύλο είναι από τη φύση του το καλύτερο θερμομονωτικό υλικό, αυτό σημαίνει ότι η απαίτηση για θέρμανση το χειμώνα και για δροσιά το καλοκαίρι είναι πολύ μικρότερη.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΤΟΧΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η τέλεια κατασκευή, η εφαρμογή και η φυσική συμπεριφορά του ξύλου, τα κάνει να είναι αντισεισμικά, ικανά να αντιμετωπίσουν ισχυρούς σεισμούς και το απέδειξαν στην Ιαπωνία όπου έχουν εγκατασταθεί  πάρα πολλά Φινλανδικά σπίτια και δεν έπαθαν τίποτα. Η εξαιρετική ποιότητα των κορμών η άριστη επεξεργασία και η μοναδική αρχιτεκτονική κάνει το Φινλανδικό σπίτι να ξεχωρίζει.
Για την κατασκευή τους εφαρμόζονται αυστηρά όλοι οι κανονισμοί του Φινλανδικού και ευρωπαϊκού κατασκευαστικού κώδικα.

Η αντοχή τους στην φωτιά είναι αρκετά ικανοποιητική καθώς οι τοίχοι από κορμούς δέντρων  καίγονται επιφανειακά και αργά και απαιτείται ώρα για να διαπεράσει η φωτιά από τη μια πλευρά του τοίχου στην άλλη. Η ζημιά σε περίπτωση φωτιάς είναι πολύ μικρότερη απ' ότι σε ένα συμβατικό σπίτι και αυτό διότι η αντικατάσταση καμένων κομματιών είναι δυνατή. Αυτό δεν σημαίνει ότι η φωτιά δεν μπορεί να είναι καταστροφική και στις δύο περιπτώσεις.

Η συντήρηση τους είναι απλή και όχι ιδιαίτερα δαπανηρή, μετά το αρχικό ειδικό βερνίκι που περνιέται στην επιφάνεια του σπιτιού μετά την αποπεράτωση του, σε φυσιολογικές συνθήκες,  δεν απαιτείται άλλη συντήρηση για 3 - 4 χρόνια.