Έρευνα - Υγιεινή - Ασφάλεια

Η molok διατηρεί μακρά και στενή συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα Ερευνών για τη βελτίωση των προτύπων ασφάλειας στις λύσεις διαχείρισης των αποβλήτων.

Αυτή η σχέση παράγει εντυπωσιακά αποτελέσματα στο θέμα των μεθόδων ασφάλειας τόσο για τους χρήστες όσο και για τους εργαζόμενους.

Με την εντατική έρευνα και την ανάπτυξη των προϊόντων της η molok, έχει επίσης δημιουργήσει ειδικά μοντέλα για τη συλλογή οργανικών αποβλήτων και για πάρκα. Ο κάδος των οργανικών αποβλήτων έχει ξεχωριστό δοχείο (χωρητικότητας 50 λίτ.) για να μαζεύει τα υγρά. Ο κάδος για τα πάρκα έχει άνοιγμα ειδικά σχεδιασμένο για τα μικρά απορρίμματα των πάρκων. Το άνοιγμα ΔΕΝ επιτρέπει στους περαστικούς να πετάξουν μεγάλες σακούλες με σκουπίδια.